facebook

ДепартаментИкономика

Ръководител на департамент

Доц. д-р Ренета Димитрова

Доц. д-р Ренета Димитрова е започнала научно-преподавателската си кариера в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Била е дългогодишен служител в банковата сфера. Чела е лекции и в други университети – УНСС, СУ „Св. Св. Климент Охридски” – Стопански факултет и др. От 2000 г. е щатен преподавател в НБУ. Последователно е била директор на бакалавърска програма „Финанси”, директор на модул „Бизнес администрация” и програмен директор в департамент „Икономика и бизнес администрация”. В момента е ръководител на департамент „Икономика”.

Научните и преподавателските интереси на доц. Р. Димитрова са в областта на финансите и по-конкретно – банките и тяхната дейност. В НБУ води следните курсове: Въведение във финансите, Банки и финансови посредници, Банки и банково обслужване, Анализ на банковата дейност, Банков мениджмънт и др.

Контакт:

корпус 2, офис 605

тел.: 02/8110 605, в. 26052

e-mail: r.dimitrova@nbu.bg