facebook

ДепартаментИкономика

Сборник с научни доклади. Международна научно-практическа конференция „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“

cover-ikonomika-i-biznes_184x250_fit_478b24840a

Сборник с научни доклади. Международна научно-практическа конференция „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“

Съставител и отговорен редактор: доц. д-р Ботьо Захаринов и гл. ас д-р Теодора Ризова

Сборници

 

Глобалният бизнес се трансформира и дигитализира сериозно през последните години, което стимулира компаниите, мениджърите и учените да търсят нови начини за създаване и поддържане на конкурентно предимство в условията на турбулентна и непредсказуема среда.

COVID-кризата през 2020-21 г. доведе до нови предизвикателства пред бизнеса, правителствата и обществото. Трансформирането на несигурността в източник на потенциални ползи е в дневния ред на бизнеса и академичните среди. То е и основния фокус в работата на  Международната научно-практическата конференция „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“.

Докладите, научните съобщения и  дискусиите по време на конференцията имаха за цел не само да изследват въздействието и последиците на COVID - кризата върху икономиката, бизнеса и обществото, но и да предложат нови организационни модели и решения в условията на  постпандемична среда.

 

Съдържание

 

 

ISBN 978-954-383-140-1