facebook

ДепартаментИкономика

КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ В БЪЛГАРИЯ - ДНЕС И УТРЕ

korporativnite-finansi-v-bylgaria-dnes-i-utre_184x250_fit_478b24840a

КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ В БЪЛГАРИЯ - ДНЕС И УТРЕ

Виолета Касърова. София: Издателство на НБУ, 2010

Научни и учебни издания

КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ В БЪЛГАРИЯ - ДНЕС И УТРЕ
Изд. НБУ, С., 2010 г.
Съставител: Виолета Касърова

Сборникът съдържа докладите от научно-практическата конференция
„Корпоративните финанси в България - днес и утре", организирана и
проведена през м. септември 2009 г. от Департамент „Икономика и
бизнес администрация" към Нов български университет. В конференцията
участват с доклади преподаватели и студенти от НБУ, УНСС, СУ
„Св. Кл. Охридски", СА „Д.А. Ценов" (Свищов), Икономически университет
(Варна), Висше училище по икономика (Москва), изследователи от БАН,
представители на реалния бизнес.
Конференцията е организирана в две секции:
* Иновации в корпоративните финанси;
* Корпоративните финанси в условията на криза и след нея.

Съдържание