facebook

ДепартаментИкономика

КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ НА ФОРМИРАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ

korporativni-finansi_184x250_fit_478b24840a

КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ НА ФОРМИРАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ

София: Издателство на НБУ, 2012

Сборници

 

Сборникът има за цел да популяризира изследванията и практическите разработки на преподаватели, докторанти и студенти в областта на финансовия мениджмънт, паричните и капиталовите пазари, управлението на риска, оценката и управлението на стойността, за да се подпомогне овладяването на модерните методи и инструментариум на корпоративните финанси. Сред основните теми, представени в сборника, са: бизнес оценяването в България, таргетирането на инфлацията при включването на България към Еврозоната, взаимовръзката между основни стойностни измерители на ефективността, валутният риск, оценката на обикновени акции на капиталовите пазари. В сборника са включени и чуждестранни преподаватели с изследвания в областта на финансовите иновации.