facebook

ДепартаментИкономика

ФИНАНСОВИ ИНОВАЦИИ – ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИКИ

kasyrova-finansovi-inovacii_184x250_fit_478b24840a

ФИНАНСОВИ ИНОВАЦИИ – ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИКИ

Виолета Касърова. София: Издателство на НБУ, 2008

Научни и учебни издания

ФИНАНСОВИ ИНОВАЦИИ – ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИКИ. Изд. НБУ, С., 2008 г.
Съставител: Виолета Касърова

Сборникът включва изcледвaния и paзpaботки въpxу новите финaнcови пpодукти, модели и теxнологии, окaзвaщи вcе по-голямо влияние въpxу икономичеcкото paзвитие нa cтpaнaтa и обединени от понятието "финaнcови иновaции". Tе ca пpедcтaвени от пpеподaвaтели и cтуденти от мaгиcтъpcкa пpогpaмa "Финaнcи" на Нов български университет.

Съдържание
 


Икономиката за мениджъри (управленската икономика) се съсредоточава върху прилагането на икономическото знание в процеса на приемане на управленски решения, представя базовите принципи и концепции на икономическата теория в конкретните анализи, комбинира абстрактната теория с ежедневната практика. Фокусирайки върху фирмата и управлението, книгата демонстрира инструменти и техники за постигане на поставени цели, разработване на стратегии за оцеляване и растеж на бизнеса. Събина Ракарова е доцент в Нов български университет, доктор по икономика в научно направление икономико-математически методи и модели. Научните й интереси са в областта на прилагането на математическото моделиране в икономическите изследвания, икономическия растеж, факторния анализ, теорията и методологията на микроикономическия анализ, икономиката на благосъстоянието. Автор е на повече от 60 публикации, в това число монографиите "Система от фактори на икономическия растеж", "Математически методи и модели в политическата икономия". Участва в публикуването на първото българско издание на "Икономическа енциклопедия". Автор е на първия в България университетски учебник по Микроикономика (второ равнище), претърпял две издания.


Съдържание