facebook

ДепартаментИкономика

За туризма : Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството

За туризма : Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството

За туризма : Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството

Иво Ив. Велинов

Общоуниверситетски издания

Авторът демонстрира философски способности за осъществяване на критико-конструктивен анализ на проученото в различни области на науката. Настоящата книга е с подчертан интердисциплинарен характер по съдържание и тематика. Вниманието е концентрирано върху семиотичното познание и релацията между знаците в културологията и развитието на туризма.

доц. д-р Теодора Филипова, СА „Д. А. Ценов", Свищов

Книгата има за обект на изследване семиотика на туризма. Разработеният и предложен анализ е иновативен подход за осмисляне и развитие на туристическите дестинации, съвременните видове туризъм, оценяване и измерване на въздействието на макро- и микросредата в туризма.

проф. д-р Стоян Маринов, Икономически университет – Варна

Задълбочен и обхващащ реториките на туризма анализ. В днешно време културата, икономиката и духовността са трите компонента, които постоянно се измерват от международни компании в областта на интегрираните маркетингови комуникации, центрирани в творчески и бизнес план към изграждането на устойчив туристически брандинг.

доц. д-р Стефан Серезлиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

Съдържание

Представяне на „За туризма: Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“
Организатори: Център за книгата и департамент „Икономика“
Модератор: доц. д-р Ренета Димитрова
Дискутант: доц. д-р Теодора Ризова


Година на издаване: 2022

Корици: Меки

ISBN: 9786192332228

Език: Български

Размери: 13,00 х 20,00

Страници: 168

Тегло: 196 грама

Издателство: Нов български университет