facebook

ДепартаментИкономика

Валутният риск в икономиката : Теоретични и практико-приложни измерения

Валутният риск в икономиката : Теоретични и практико-приложни измерения

Валутният риск в икономиката : Теоретични и практико-приложни измерения

Ирена Николова

В монографията се разглежда връзката между отделните видове валутен риск и рисковете във външната среда, както и правната рамка на съществуващите регулации в света, в Европейския съюз и в България.

Анализирането на валутнокурсовите колебания и режими, а оттам и на валутния риск определя какви са основите, върху които днес съществуват Европейският икономически и паричен съюз и българският лев. Затова и се проследява тяхното развитие за период от 200 години за държавите от Западна Европа и САЩ, и за 140 години за България.

Представената методика за управлението на валутния риск предоставя възможност за проследяване на връзката между теорията и практиката, съобразявайки се с актуалните тенденции в тази област.


Година на издаване: 2018

Корици: Меки

ISBN: 9786192330286

Език: Български

Размери: 23,50 Х 16,50

Страници: 379

Тегло: 524 грама

Издателство: Нов български университет