facebook

ДепартаментИкономика

Пътеводител по макроикономика

Пътеводител по макроикономика

Пътеводител по макроикономика

Събина Ракарова, Стефан Стефанов

Материалът е разделен в разделите – “Въведение в икономическия анализ”, “Основни икономически проблеми и форми на организация на стопанската дейност”, “Институционални аспекти на пазарното стопанство. Роля на държавата в икономиката”, “Макроикономика. Въведение”, “Измерване на съвкупния продукт и доход”, “Равновесие в макроикономиката”, “Модел на разходно равновесие при участие на държавата. Модел IS-LM”, “Съвременен модел на съвкупното търсене и съвкупното предлагане”, “Бизнес цикъл, безработица и икономически растеж”, “Колебания на цените – инфлация и дефлация”, “Пари и банки”, “Парична политика на централната банка”, “Фискална политика”, “Макроикономическа политика в отворена икономика”. 


Година на издаване: 2014

Корици: Меки

ISBN: 9789545358043

Език: Български

Размери: 16.5x23.5

Страници: 384

Тегло: 541 грама

Издателство: Нов български университет