facebook

ДепартаментИкономика

Основи на маркетинга

Основи на маркетинга

Основи на маркетинга

Галина Младенова, Надежда Димова

Учебникът има за цел да формулира основните постановки за същността, специфичните условия, направленията на развитие на маркетинга като фактор за бизнес успех в условията на все по-интензивна конкуренция на пазарите. Материалът е структуриран в частите: “Същност, необходимост, категориен апарат на маркетинга”, “Маркетингова обкръжаваща среда”, “Маркетингова информационна система и маркетингови проучвания”, “Потребителско поведение – крайни потребители”, “Пазарно сегментиране”, “Избор и целеви пазар”, “Продуктът като елемент на маркетинговия микс”, “Цената като елемент на маркетинговия микс”, “Дистрибуцията като елемент на маркетинговия микс”, “Маркетингови комуникации”, “Лични продажби”.


Година на издаване: 2012

Корици: Меки

ISBN: 9789545355912

Език: Български

Размери: 23x16

Страници: 275

Тегло: 386 грама

Издателство: Нов български университет