facebook

ДепартаментИкономика

Кризисен мениджмънт. Информационни стратегии и интернет платформи

Кризисен мениджмънт. Информационни стратегии и интернет платформи

Кризисен мениджмънт. Информационни стратегии и интернет платформи

Руси Маринов

Научни издания

В книгата се демонстрират иновативни модели в сферата на кризисния мениджмънт, базирани на нови, интелигентни платформи, като се оценява ефективността им от информационна и комуникационна гледна точка при големи катастрофи, заплахи и рискове.
На базата на международния опит и практика се предлага мрежова платформа за кризисен мениджмънт, осигуряваща реакции в рамките на няколко часа и предлагаща качествена информация за отговор при критични ситуации. Обект на проучване още е информационният вакуум, възникващ в първите часове след появата на рисковата и кризисна ситуация, като се търсят методи за използване на съвременни Интернет и други "смарт" компютърни технологии, както и на различни мобилни приложения за ограничаване на дефицита от информация, осигуряване качествени данни на управляващите ситуацията с цел увеличаване потенциала за оцеляване и ограничаване на негативните фактори.
Реакцията при криза се определя от степента на заплаха и респективно информационната неопределеност на ситуацията. Стремежът е да се увеличи времето за реакция, катао се интегрират в системата Интернет технологии с цел прогнозирне на рисковете, наблюдение на промяната на средата в реално време и сканиране на значими опасности и тяхното развитие. Комбинации от иновативни алгоритми позволяват на интелигентните системи да разбират по-добре външната среда, да се самообучават, да работят автономно и тези нови технологични изобретения ще се превърнат в незаменима част от системата по кризисен мениджмънт.


Година на издаване: 2015

Корици: Меки

ISBN: 9789545358975

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 404

Тегло: 575 грама

Издателство: Нов български университет