facebook

ДепартаментИкономика

Да разбираме икономиката

Да разбираме икономиката

Да разбираме икономиката

Събина Ракарова

"Да разбираме икономиката" цели да запознае читателите с фундаменталните принципи на икономическата наука и да покаже връзката им с живота на отделните хора и човешките общности. Основните характеристики на стопанството и икономическите проблеми са разгледани на примера на икономиката на България. В темите се обсъждат такива важни въпроси като: "Как се определят цените на продуктите и ресурсите и възнагражденията на хората?, "Какви са различните форми на организация на бизнеса и техните предимства и недостатъци?. Специално внимание се обръща на основните проблеми, засягащи икономиката като цяло - инфлация и безработица - и ролята на парите и работата на банките. Разгледани са изключително острите противоречия, с които се сблъскваме в последно време във връзка с развитието на градовете, енергията, замърсяването и околната среда.


Година на издаване: 2015

Корици: Меки

ISBN: 9789545359040

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 404

Тегло: 585 грама

Издателство: Нов български университет