facebook

ДепартаментИкономика

Бизнесстатистика

Бизнесстатистика

Бизнесстатистика

Жозеф Теллалян, Димитър Дамгалиев

Книгата съдържа дванадесет основни теми – елементи от теорията на вероятностите; принципи на математическата статистика; оценка на параметри на разпределението; интервални оценки на параметри на разпределението; проверка на статистически хипотези; дисперсионен анализ; регресионен анализ; корелационен анализ; планиране на експеримента; индексен метод за анализ; анализ на времеви редове; статистически методи за контрол на качеството. Темите са с практическо приложение и съдържат множество примери.


Година на издаване: 2011

Корици: Меки

ISBN: 9789545354465

Език: Български

Размери: 28x20

Страници: 260

Тегло: 540 грама

Издателство: Нов български университет