facebook

ДепартаментИкономика

Бизнес оценяване

Бизнес оценяване

Бизнес оценяване

Александър Ганчев, Нигохос Канарян, Владимир Сираков, Любомир Димитров

Научни издания

Бизнес оценяването е съвременна, динамична, широкообхватна и много предизвикателна област от корпоративните финанси. Неговата основна цел е измерването на стойността на фирми от реалния сектор на икономиката и финансови институции, финансови инструменти, реални активи, нематериални активи, вкл. търговски марки, патенти, лицензи и др. То е изключително важен инструмент за вземане на управленски решения по отношение на различни инвестиционни операции. Учебникът e един новаторски за българската академична практика проект, който обединява усилията на академични преподаватели по корпоративни финанси, водещ икономически журналист и инвестиционен мениджър, управляващ портфейл от инвестиции в рамките на САЩ и Карибския регион. Учебникът последователно изяснява въпросите, свързани със същността на бизнес оценяването и неговите икономически основи, използвания от него технически и математически инструментариум, основните методи за определяне на стойността на фирмите, реалните активи и финансовите инструменти, както и специфичните случаи в практиката на бизнес оценяването и техните особености.


Година на издаване: 2018

Корици: Меки

ISBN: 9786190007555

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 320

Тегло: 534 грама

Издателство: Фабер