facebook

ДепартаментИкономика

Международна научна конференция „Икономика, управление и сигурност“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И СИГУРНОСТ" (18-19 АПРИЛ 2024 Г.)

Международната научна конференция „Икономика, управление и сигурност“ е посветена на съвременните икономически проблеми, иновативни модели на управление и предизвикателства пред сигурността. Събитието има за цел да надскочи националните рамки на проблемите в тези области и да предложи решения на различни управленски нива, включително местно, национално, регионално и международно. Интердисциплинарният характер на събитието ще даде възможност на широк кръг от български и чуждестранни изследователи, експерти от практиката, представители от публичния, частния и неправителствения сектори, студенти, докторанти и други заинтересовани лица да анализират ключови проблеми, касаещи икономиката, управлението и сигурността, да формулират препоръки, да очертаят сценарии за развитие на национално, регионално, европейско и световно равнище.

Конференцията предвижда кратки изказвания, като участниците ще бъдат разпределени в няколко дискусионни панела, спрямо заявения от тях тематичен акцент.

 

Организатори:

Департамент „Национална и международна сигурност” (НБУ);

Департамент „Администрация и управление” (НБУ);

Департамент „Икономика” (НБУ).

 

Съорганизатори:

Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Germany;

ISACA Sofia Chapter;

Jan Kochanowski University, Kielce, Poland;

LEFMI, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France;

National Security Faculty of War Studies University, Warsaw, Poland;

Neapolis University Pafos, Cyprus;

International University of Novi Pazar, Serbia;

University of Latvia;

University of Málaga (Universidad de Málaga), Málaga, Spain;

University of Naples Federico II, Naples, Italy;

КиберКЛУБ - Cyber Club Bulgaria;

 

Организационен и научен комитет:

Членове: Проф. д-р Кристиян Хаджиев, Проф. д-р Иван Боевски Доц. д-р Ренета Димитрова, Доц. Тодор Коларов д.н., Доц. д-р Теодора Ризова, Доц. д-р Цветелина Маринова, Гл. ас. д-р Дафинка Сидова, Гл. ас. д-р Ралица Димитрова, Ас. д-р Петър Арабаджийски

Технически секретар: инж. Катя Попова

 

Възможни варианти за участие в конференцията:

1. Като автор или съавтор на доклад;

2. Като слушател и участник в дискусиите. Публикуването на докладите е обвързано с личното им представяне Конференцията ще се проведе в хибридна форма (онлайн/присъствено).

 

Такса за участие:

Таксата за участие с доклад е 50 лв.

Съавтор, присъствено участващ в работата на конференцията, заплаща 30 лв.

Студенти и докторанти обучаващи се в други ВУ, заплащат такса в размер 30 лв.

Студенти, докторанти и преподаватели в НБУ, представители на съорганизаторите, както и студенти, докторанти и преподаватели от университети съорганизатори на конференцията не заплащат такса за участие!

Сметка за превеждане на таксата: IBAN: BG44UBBS78271010551907, BIC: UBBSBGSF, ОББ, Нов български университет, основание за превод: такса участие в Международна научна конференция „Икономика, управление и сигурност“ – 18-19 април 2024 г. Работни езици: български и английски.

Сборникът с доклади от конференцията ще бъде публикуван в електронна форма с ISBN и въвеждане в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

 

Важни крайни срокове: 

22 март 2024 г. – изпращане на заявка за участие в конференцията

29 март 2024 г. – потвърждение от страна на организаторите на конференцията за приемане на заявките за участие.

10 април 2024 г. – заплащане на таксата за участие.

13 април 2024 г. – изпращане на финалния вариант на програмата до всички лектори с доклади.

19 май 2024 г. – изпращане на пълния текст на докладите на адрес: nbuconference@gmail.com, с резюме и ключови думи към тях съгласно изискванията за оформление, които можете да изтеглите от ТУК

 

Лица за контакти:

Ас. д-р Петър Арабаджийски, parabadzhiyski@nbu.bg

Доц. д-р Теодора Ризова, trizova@nbu.bg

Гл. ас. д-р Ралица Димитрова, rdimitrova@nbu.bg

 

 

Заявка за участие