facebook

ДепартаментИкономика

Кръжоци

nagrada_1050x399_crop_478b24840a
 • Конституирането на кръжок по счетоводство
 • Кръжокът по счетоводство е създаден през 2021 г. Негов инициатор е  доц. д-р Станислава Георгиева. Първоначално неконституиран, той обединява по-изявени студенти с общи интереси в областта на счетоводството. Целта му е да осигури допълнителна по-задълбочена подготовка на обучаваните чрез решаването, анализирането и обсъждането на по-сложни и комплексни практически казуси и задачи. Основни задачи, заложени при обучението в кръжока са:

  • да се осигурят знания за особености при счетоводното отчитане на специфични стопански операции и процеси;
  • да се разширят умения, отнасящи се до счетоводното третиране и данъчното облагане на конкретни дейности, събития и сделки;
  • да се аргументират решения за съществуващи в практиката дискусионни въпроси;
  • да подготвят студенти за участия в състезания, конкурси и олимпиади;
  • да даде увереност на обучаваните относно успешното представяне на интервюта във връзка с наемането на работа.

  С времето дейността на кръжока се разширява. В нея все по-често се включват студенти от несчетоводни програми на НБУ в т.ч. бакалавърски, магистърски и майнер. Повишават се и резултатите от провежданите занимания в следствие на индивидуалната работа със студенти. Това води до първите добри резултати: положителни отзиви за студенти, наети на работа в нефинансови предприятия; първо място на магистър от НБУ на студентско състезание, организирано от катедра „Счетоводна отчетност“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов и др.

  От 2024 г. дейността на кръжока се официално се конституира. За улесняване на подготовката на студентите се създава ВКС, в която се позиционират учебни материали, подпомагащи учебната работа на студентите. Вж.: https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=38532

  През учебната 2023/2024 година по инициатива на доц. д-р Ст. Георгиева се организира национално студентско състезание. То се реализира като съвместен проект на департамент „Икономика“ и катедра „Счетоводна отчетност“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов. За участие в него се подготвят изявени студенти от департамент „Икономика“, департамент „Администрация и управление“ и др.


  Предстоящи събития:

  https://news.nbu.bg/bg/events/nacionalno-studentsko-systezanie-po-schetovodstvo-ucha-i-moga-2024!77245

  Резултати