facebook

ДепартаментИкономика

Докторанти

СЕВИМ АСИМОВА ТАНЕВА
 • Име на докторанта
  СЕВИМ АСИМОВА ТАНЕВА
 • Тема на дисертацията
  „Пазарни предизвикателства пред тютюневата индустрия. Интегриран изследователски анализ с фокус върху семиотичните методи"
 • Научен ръководител
  проф. д-р Кристиан Банков
 • Дата и час на защитата
  31.10.2023 / 14:30
 • Зала
  303, 2 корпус

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Кристиан Кръстинов Банков
 • Име на докторанта
  Кристиан Кръстинов Банков
 • Тема на дисертацията
  Дигиталният ум: семиотични изследвания на дигиталната култура

  The Digital Mind Semiotic Explorations in Digital Culture
 • Научен ръководител
  "Доктор на науките"
 • Дата и час на защитата
  17.11.2023 / 13:00
 • Зала
  310-корпус 1

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Мина Любомирова Карпузова
 • Име на докторанта
  Мина Любомирова Карпузова
 • Тема на дисертацията
  Алтернативни бизнес модели в сферата на кръговата икономика в Европейския Съюз
 • Научен ръководител
  доц. д-р Едуард Маринов
Виктория Каменова Мендева
 • Име на докторанта
  Виктория Каменова Мендева
 • Тема на дисертацията
  Изследване на ефективността от инвестициите в земеделието
 • Научен ръководител
  доц. д-р Иванка Данева
Елена Спасова Спасова
 • Име на докторанта
  Елена Спасова Спасова
 • Тема на дисертацията
  Външнотърговски и валутно-курсови условия за устойчив растеж в силно отворена икономика
 • Научен ръководител
  доц. д-р Стефан Стефанов
 • Дата и час на защитата
  08.07.2016 / 11:00
 • Зала
  310 - 1 корпус

Прикачени файлове

Десислава Георгиева Маврова
 • Име на докторанта
  Десислава Георгиева Маврова
 • Тема на дисертацията
  Счетоводната информация в управлението на платежните операции и инструменти в търговските банки
 • Научен ръководител
  доц. д-р Станислава Георгиева
 • Дата и час на защитата
  02.11.2021 / 14:40
 • Зала
  ВКС Moodle (електронна)

Прикачени файлове - научен ръководител

Надя Валериева Ненкова
 • Име на докторанта
  Надя Валериева Ненкова
 • Тема на дисертацията
  Изследване на конкурентоспособността на търговските банки в България
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ренета Димитрова
 • Дата и час на защитата
  17.11.2015 / 13:00
 • Зала
  212 - 1 корпус

Прикачени файлове

Стоименка Димитрова Тонова
 • Име на докторанта
  Стоименка Димитрова Тонова
 • Тема на дисертацията
  Стратегии за управление на риска на инвестиционен портфейл с деривати
 • Научен ръководител
  проф. д-р Радослав Цончев
 • Дата и час на защитата
  10.11.2015 / 18:00
 • Зала
  212 - 1 корпус

Прикачени файлове